Spectrum
Dutch flag

Met slim licht realiseer je duurzaamheidsdoelen

In de afgelopen jaren hebben leveranciers en eigenaren van OVL gezocht naar mogelijkheden verlichting slim te maken. En niet zonder reden, want met slimme verlichting kan de kwaliteit goed afgestemd worden op de behoefte, minder uitval doordat defecten vanzelf gemeld worden voor herstel, het heeft grote beheersmatige voordelen en hiermee is (nog) meer energie te besparen.

Grootschalige toepassing heeft tot op heden beperkt plaats gevonden. De terughoudendheid is wel te begrijpen. Ontwikkelingen op het gebied van slimme verlichting gaan razendsnel. Het is lastig de ontwikkelingen op dit vlak bij te houden en de kans dat je een systeem aanschaft dat niet voldoet aan de verwachtingen is aanwezig.

Meer dan de juiste technologie

De beheerders stellen nogal eens de vraag welke slimme verlichtingsoplossing goed is voor toepassing in de gemeente. Leveranciers leggen de focus op technische mogelijkheden van hun producten, terwijl voor beheerders bij de systeemkeuze de technologie uiteindelijk vaak maar een van de criteria is. Het eigen onderzoek van Spectrum heeft geleerd dat de behoeften van beheerders ook op het vlak van robuustheid en betrouwbaarheid van de technologie liggen.

 

Realiseren toekomstbestendige openbare verlichting is kinderspel geworden

Succesvol toepassen

De ervaring leert dat als je de juiste stappen voor de systeemkeuze doorloopt, de slimme installatie bijna vanzelf uitrolt. Belangrijk hierbij is eerst de gemeentelijke ambities in beeld te brengen en de hieraan gerelateerde doelen te verwoorden.

Dit zijn misschien dure woorden, maar in de regel zijn het eenvoudige uitgangspunten die met basisfunctionaliteit van leveranciers goed zijn te realiseren.

Een praktijkvoorbeeld

De foto’s tonen een project, waarbij de verlichting op de toekomst is voorbereid doordat deze is voorzien van communicatie en een serieuze energiebesparing is gerealiseerd. Duidelijke, herkenbare uitgangspunten. De resultaten in dit proefproject geven helderheid in de mogelijkheden van de gekozen technologie. De opdrachtgever maakt zo onderbouwd de juiste keuzes voor de toekomstige renovaties.

Artikel uit Straatbeeld december 2018