Spectrum
Dutch flag

Beleid en organisatie

De waarde van een beleidsplan is duidelijk: het is het fundament voor beheer en realisatie. De visie, ambitie en doelen voor de komende jaren zijn hierin vastgelegd.
Realiseren van beleidsdoelen is mensenwerk. Welke taken en verantwoordelijkheden liggen bij de eigen organisatie en welke kunnen ingehuurd worden: de juiste balans vinden draagt bij aan de kwaliteit van de openbare verlichting.

SLIM LICHT, DUURZAAM EN TOEKOMSTBESTENDIG

Innovaties succesvol toegepast De gemeente Ermelo staat voor de opgave een aanzienlijk deel van de… LEES VERDER

Beleidsplan smart verlichting Zaanstad

Toekomstbestendige, slimme & hoogwaardige openbare verlichting Technologische ontwikkelingen vragen om nieuwe inzichten. Hoe geeft een…

LEES VERDER

Duurzame straatverlichting Ermelo

Overtuigende business case voor toepassing van slimme, energiezuinige verlichting De gemeente Ermelo wil maar liefst…

LEES VERDER