Spectrum
Dutch flag

Ontdek de competenties van Philip Kortes

Philip Kortes ondersteunt u graag met uw technische uitdagingen.

Door zijn jarenlange loopbaan in de openbare ruimte heeft hij brede kennis van OVL, VRI, camera’s en signalering. Kennis en kunde in relatie tot normeringen is 1 van zijn competenties, te denken aan o.a. bedrijfsvoering elektrische installaties, maar ook in de ontwerp- en realisatiefase zijn de normen geborgd.

Veiligheid en zekerheid geregeld ten behoeve van uw elektrische installaties.
Bedrijfsvoering elektrische installaties (NEN3140)
➔ Als eigenaar van een elektrische installatie bent u, conform de Arbowet, verantwoordelijk voor een goede werking, de bedrijfsvoering (beheer en onderhoud) en de elektrische veiligheid van de installatie. Om aantoonbaar zorg te dragen voor een veilige elektrische installatie, arbeidsmiddelen, werkomgeving, etc. is de uitvoeringsnorm NEN3140 een goede richtlijn om te hanteren.