Spectrum
Dutch flag

Lichtscenografie centrumgebied Putten

Licht als geheel van openbare verlichting en beleving in het centrumgebied

In opdracht van de gemeente Putten werd, in samenwerking met lokale betrokken partijen zoals o.a. de winkeliersvereniging, een integraal lichtplan met lichtscenografie opgemaakt om de beleving na zonsondergang in en rond de winkelstraten te verhogen.
In het lichtontwerp is een geheel aan beschouwingen en gedachten rond de beleving in het centrumgebied vervat en herleid tot een krachtig en doordacht lichtconcept. Hierbij werd rekening gehouden met de randvoorwaarden en eisen van de gemeente en het karakter van de verschillende zones. Lichtbeleving en functionele straatverlichting zijn op elkaar afgestemd in een integraal lichtbeeldkwaliteitsplan en lichtplan voor het centrumgebied.

Bekijk alle foto`s

Visualisaties lichtplan voor het centrumgebied

Het lichtontwerp is gebaseerd op de herinrichting van de belangrijkste pleinen en winkelassen, de renovatie van het gemeentehuis en de herwaardering van de kerk en de Aker als beeldbepalende gebouwen in Putten.

Aanlichting gevels Gemeentehuis, kerk en De Aker

De leesbaarheid van de publieke ruimte voor de gebruiker draagt bij aan het gevoel van sociale veiligheid en sfeerbeleving op het plein. Het aanstralen van de gevels, de illuminatie van de kerk, het gemeentehuis en De Aker draagt hier zorg voor. De architecturale verlichting van deze gebouwen, met de kerk als ‘landmark’ maakt deel uit van de beleving en de ruimtelijkheid op het plein.

De verlichting voor de zone Dorpsstraat / Kerkstraat

De wens van de gemeente is om de toegankelijkheid voor voetgangers, gebruikers en bezoekers te verhogen. Naast de toegankelijkheid dienen de winkelstraten een huiskamersfeer uit te stralen. De combinatie van deze beleving met de noodzakelijke functionele verlichtingseisen van deze straten vertaalt zich in de keuze van armaturen wat betreft vormgeving en lichttechniek.

HUISKAMERSFEER GEKOPPELD AAN OPENBARE VERLICHTING