Spectrum
Dutch flag

Monumentale gevel verlicht, Vredegerecht Deurne

Lichtsimulatie voor de Stad Antwerpen met aanpassingen.

Spectrum maakte in opdracht van Eandis een lichtsimulatie voor de architecturale aanlichting van het Vredegerecht. De stad Antwerpen leverde een schets aan met de wijze waarop, volgens het lichtplan van Antwerpen, het monument mocht aangelicht worden.
Bij gebrek aan plannen werd van het monument een 3D scan ter plaatse gemaakt door Digital Creations Agency

Bekijk alle foto`s

Volgens de wens van alle betrokken partijen

De taak van Spectrum was de studie naar de haalbaarheid van de wensen van de Stad Antwerpen, rekening houdend met de wensen van het Agentschap Onroerend Erfgoed en de vooropgestelde eisen naar uitvoering van EANDIS. Op basis van deze studie werd een haalbaar lichtontwerp gemaakt

Lichtsimulatie

In één opslag toont Spectrum het effect op de lichtsimulatie van de drie ontwerpen: de Stad, Eandis en de aanpassing door Spectrum

Gevelplannen

Op basis van de keuze van de Stad Antwerpen werden gevelplannen met posities, type armatuuren wijze van bekabeling opgemaakt.

Lichtsimulaties bieden inzicht in lichtwaarden