Spectrum
Dutch flag

Serge Visser

Serge Visser draagt als hulpvaardige vaktechnicus zijn steentje door zijn inzet bij het ontwerpen/engineeren en bestekken opstellen.

Zijn uitgebreide kennis en ervaring op het vlak van lichtberekeningssoftware, beheerdatabases en spreadsheets zijn daarbij absoluut onontbeerlijk.

0341 – 35 90 00 LinkedIn