Een lichtvisie voor de Vlaamse Opera van Antwerpen

07/06/2022Advies verlichting, Lichtlagen, Monumentverlichting, Lichtvisie

Het operagebouw ligt op de nieuwe Via Sinjoor die de Stad Antwerpen volop ontwikkelt. Die Via Sinjoor vormt de belangrijkste toeristische as en verbindt de Schelde via de Grote Markt, de Groenplaats, over de Meir en de Keizerlei tot het Centraal Station, het eindpunt en kroonjuweel.

Zoals Het Steen is het operagebouw na zonsondergang 1 van de 3 lichtbakens op de Via Sinjoor.

Op uitnodiging van de Stad Antwerpen gaf Spectrum een lichtvisie voor het monument. Het Operagebouw van Antwerpen maakt deel uit van een historisch kader in de neobarokke stijl van de 19de eeuw. Voor deze lichtvisie gingen we aan de slag met een vooronderzoek. In het verleden was er een duidelijke link tussen het gebouw, het aanpalende Weber-hotel en het voorplein. Die link ontbreekt nu. Met een nieuw lichtbeeld kunnen we een stuk van die link herstellen.

In het vooronderzoek gingen we na wat de voorwaarden waren waar het lichtontwerp aan moest voldoen volgens lokale en regionale instanties. De Vlaamse Opera is een beschermd gebouw. De voorwaarden werden mee opgenomen in de lichtvisie en bepaalden mee onze keuzes onder andere voor de plaatsing van armaturen.

In de uitwerking van het plan koos Spectrum voor een lichtvisie opgebouwd uit 4 dimensies:

  1. Een dimensie die over het gebouw een zachte basislaag van licht legt
  2. Een dimensie die meer dieptewerking in de architectuur brengt
  3. Een theatrale dimensie die bestaat uit 2 lagen
  4. Een dimensie die de mogelijk biedt om tijdens events aangepaste lichteffecten te creëren

De 4 verschillende dimensies verdeelden we vervolgens ruimtelijk over de architecturale vorm van het operagebouw in 3 plannen. In het voorplan leggen we het accent op de architecturale verlichting waarbij de verlichte kroonlijst dienstdoet als bindend element. Voor het middenplan die de ‘tweede gevel’ en de balkons bevat, opteren we voor een meer theatrale belichting, een knipoog naar de operawereld met de typische enscenering en het publiek. Tot slot leggen we in het achterplan accenten op het ornament van de harp met de 2 engelen bovenaan het dakgebinte. Dit is het symbool van de opera. Door deze 3 lichtplannen te hanteren wordt er een diepte in het gebouw gecreëerd.

De gebouwen rond de Vlaamse Opera worden verlicht met het accent op het architecturale. Dat architecturale kenmerk loopt door over de verschillende gevels volgens een ritmiek waarmee vele 19de-eeuwse gebouwen zijn opgebouwd. Als verbindend element is er ook hier gekozen om de kroonlijst van alle gebouwen rond de Vlaamse Opera te verlichten.

Spectrum Nederland

Midden Engweg 37a
3882 TS Putten
+31 341 35 90 00
info@spectrumadvies.nl

Spectrum België

+32 472 98 40 63