Een licht- en kabelontwerp voor nieuwbouwwijk Rimpeler te Putten

Over dit project

Rimpeler is de nieuwe uitbreidingswijk in Putten waar ca. 340 woningen worden gebouwd. De realisatie wordt uitgevoerd in verschillende fases bestaande uit onder andere 78 sociale huurwoningen. De woningen van de 3 eerste fases worden inmiddels bewoond.

Voor de start van het ontwerp gaf de opdrachtgever zijn wensen door over de look-n-feel van de armaturen en de functies van het lichtplan. Deze eisen lagen aan de basis van het ontwerp voor het uiteindelijke licht-en kabelplan voor de wijk.

  • Klant Gemeente Putten
  • Type Openbare verlichting, Straatverlichting, Definitief lichtontwerp, Lichtontwerp, Lichtberekening, Nieuwbouw, Kabelberekening, Kabelplan, Verledden
  • Jaartal 2021

Vormgeving

Bij de start van het project werden er door Spectrum verschillende proefberekeningen uitgevoerd. Dat was nodig om na te gaan welke armatuurfamilie er kon weerhouden worden. Uiteindelijk werd er in samenspraak met de opdrachtgever gekozen voor de Signify TownTune symetric en asymmetric armatuur, voorzien van bolkappen. Bij de mastkeuze werd er gekozen voor een paaltop 4m masten en paaltop 6m masten. Deze masten zijn vervaardigd uit “standaard” staal, net zoals de andere masten in de gemeente wat het een duurzame onderhoudskeuze maakt.

Lichtontwerp

Bij het ontwerpen was het belangrijk om met onderstaande wensen aan de slag te gaan:.

  • Lichtval op de gevels voorkomen De woninggevels zijn dicht tegen de rijweg opgetrokken. Het ontwerp moet lichthinder voorkomen binnen de leefruimtes van de woningen.
  • Doordachte plaatsing van masten tussen nieuw groen De Rimpeler is een wijk met veel jong, net aangeplant groen en diverse wadi’s. Nieuwe planten zoals bomen groeien en kunnen in de toekomst licht “wegnemen”.
  • Doordachte plaatsing van masten parkeervakken De positiebepaling van masten t.h.v. parkeervakken vraagt specifiek aandacht om schade aan zowel de mast als het voertuig van de inwoner te voorkomen

Op basis van deze eisen werden de mastposities en armatuurconfiguraties berekend en werden tekeningen opgesteld.

Kabelontwerp

Na goedkeuring van het lichtontwerp door de opdrachtgever werd het kabelontwerp opgesteld. De voedingskastconfiguratie werd vastgesteld. De kabelberekeningen werden in overeenstemming met de NEN1010 opgesteld. Het kabeltracé, kabeltypen en diameters zijn opgenomen op de ontwerptekeningen.

Realisatie

De eerste masten zijn ondertussen geplaatst. Het resultaat is een mooi egaal lichtbeeld en nagenoeg geen lichtval op de gevels,. Aanvullend op deze opdracht besloot de gemeente om een dimregime te voorzien in de armaturen wat er zorg voor draagt dat in de nachtelijke uren het lichtniveau daalt en ongeveer 30% aan energie wordt bespaard.

Interesse in verlichtingsadvies?
Download onze whitepaper

Spectrum Nederland

Midden Engweg 37a
3882 TS Putten
+31 341 35 90 00
info@spectrumadvies.nl

Spectrum België

+32 472 98 40 63