Een masterplan licht voor gemeente De Panne

Over dit project

Voor kustgemeente De Panne werkte Spectrum, in opdracht van Fluvius, een globaal masterplan licht uit. Dat plan bestaat uit een visie en aanpak voor de openbare verlichting in combinatie met belevingsverlichting en architecturale verlichting.

Belevingsverlichting schept, na zonsondergang, een aangename sfeer in de openbare ruimte. De erfgoed- en kunstobjecten die de kustgemeente rijk is krijgen dankzij de architecturale lichtlaag extra visibiliteit en dragen zo bij tot de toeristische aantrekking van de gemeente.

  • Klant De Panne (België)
  • Type Verledden, Functionele verlichting, Schuine masten, Lichtberekening, Proefopstelling, Straatverlichting, Openbare verlichting
  • Jaartal 2022

Het projectgebied indelen volgens ruimtelijke functie

In het lichtplan van Spectrum werd het projectgebied in verschillende onderdelen ingedeeld. De 7 zones legden we vast volgens gebruiksintensiteit en de ruimtelijke functie. Die ruimtelijke functie bepaalden we op basis van de benodigde lichttaken. Verder werden sommige zones nog eens onderverdeeld in ‘kamers’ om de belichting fijnmaziger te kunnen bepalen.

Lichtontwerp per zone

Per zone bevat het plan principes voor de lichtinfrastructuur die we verwerkten in een schets en een voorlopig lichtontwerp. Dat alles baseerden we op de wensen van de gemeente per zone.
In de voorlopige lichtontwerpen is de belichting gedifferentieerd volgens zones met functioneel licht, zones met geprojecteerd licht en bijkomende accentverlichting op objecten. Zo scheppen we sfeer en beleving in de openbare ruimte.

Verledding van armaturen en grondspots

Het ontwerp van de bestaande lichtmasten in De Panne diende als ontwerp voor het hedendaags alternatief dat Spectrum uitwerkte. De mast heeft een slanke conische vorm met verticale boogvormige arm. De gebogen arm draagt de armaturen voor de openbare verlichting en de architecturale verlichting.

Lichtcomfort in de openbare ruimte creëren is een samenspel van licht en donker. Het is de kunst om armaturen niet alleen te positioneren, maar ook lichtbronnen correct te richten. Alleen zo kan je met lichtuitstralingshoeken en afschermingsmiddelen de juiste sfeer scheppen en de gewenste accenten leggen na zonsondergang.

Waardevolle objecten in de kijker zetten

De gemeente is rijk aan enkele waardevolle panden in onder andere de Zeedijk. De Panne wenste die panden extra in het licht te zetten. De beelden aan de toegangswegen van het centrumgebied kregen extra lichtaccenten.

Interesse in verlichtingsadvies?
Download onze whitepaper

Spectrum Nederland

Midden Engweg 37a
3882 TS Putten
+31 341 35 90 00
info@spectrumadvies.nl

Spectrum België

+32 472 98 40 63