Realisatie integraal lichtontwerp Putten

Bovenaanzicht verlichting gemeenteplein Putten

Over dit project

Het integrale lichtontwerp combineert de eisen van normen voor de openbare verlichting met de wensen om sfeer en beleving te creëren op het plein en de winkelstraten van de gemeente Putten.

De aanleiding voor de opmaak van een integraal plan is de herinrichting van de belangrijkste pleinen en winkelassen, de renovatie van het gemeentehuis met bijkomend de herwaardering van de kerk als beeldbepalend gebouw op het plein.

  • Klant Gemeente Putten (Nederland)
  • Type Proefopstelling, Openbare verlichting, Lichtontwerp, Lichtberekening, Schuine masten, Definitief lichtontwerp, Verledden
  • Jaartal 2020

Integraal ontwerpen

Het zichtbaar maken na zonsondergang van de ‘wanden’ van het plein in combinatie met de nieuwe, op maat ontworpen, lichtmasten bevordert de leesbaarheid van de publieke ruimte. Voor de gebruiker draagt dit bij aan het gevoel van sociale veiligheid en sfeerbeleving op het plein.

Wanden van het plein zichtbaar na zonsondergang

De muren van de kerk en het gemeentehuis vervullen de taak van zichtbare wand na zonsondergang en de verlichte toren van de kerk vormt een landmark voor het centrum na zonsondergang.

4 hoge masten op maat

De 4 hoge masten zorgen voor de leesbaarheid van het plein na zonsondergang waardoor beleving en een gevoel van sociale veiligheid ontstaat. De hoek waaronder de mast werd geplaatst komt overeen met de schuinte van het dak van de kerktoren. Door de masten onder een hoek te plaatsen moeten de spots minder gekanteld worden en wordt de lichthinder en verblinding beperkt.

Input van alle betrokken partijen

De kracht van een integraal lichtontwerp valt of staat met de draagkracht door alle partijen. Ook stakeholdermanagement maakt deel uit van integraal ontwerpen. Spectrum Advies & Design maakte in opdracht van de gemeente Putten een lichtplan voor het centrumgebied rekening houdend met alle betrokken partijen.

Het Gelders Genootschap en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed oordeelden over het lichtbeeld van de kerk als beschermd monument. Beide partijen gaven goedkeuring tijdens de proefopstellingen, na zonsondergang, bij de kerk over posities van armaturen, kabeltrace’s en intensiteit van het licht.

Interesse in verlichtingsadvies?
Download onze whitepaper

Spectrum Nederland

Midden Engweg 37a
3882 TS Putten
+31 341 35 90 00
info@spectrumadvies.nl

Spectrum België

+32 472 98 40 63